Зов: Болницата в град Златоград не може да бъде запазена без Вашата помощ!

Призив за подкрепа на болницата в Златоград се разпространява в социалната мрежа и гласи:

Болницата в град Златогад не може да бъде запазена без вашата помощ!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка се обръщаме към вас с настоящата покана – молба да подпомогнете БОЛНИЦАТА в град ЗЛАТОГРАД, според възможностите си, като направите дарение на следните продукти:

Картофи, боб, леща, брашно, олио и други хранителни продукти;

Дърва за огрев;

Лични предпазни средства – маски, ръкавици, престилки, гащеризони, предпазни очила, шапки и дезинфекционни препарати;

Парични средства

Парични средства се даряват единствено по банковата сметка на болницата:

IBAN: BG29IABG74911000794000

BIC код на банката: IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

ОФИС ЗЛАТОГРАД

Основание: За закупуване на лекарства, защитни средства, апаратура и дезинфектанти.

Подобни статии

Top