Зрелостници ще се състезават в конкурс за есе на ПУ „Паисий Хилендарски“

Конкурсът може да послужи на дванадесетокласниците като изпит за университета

Катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за пета поредна година организира национален конкурс за есе за дванадесетокласници.

Тази година темата е „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?”, а в творческото състезание могат да участват всички ученици от 12-и клас от средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Конкурсът ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа. Първият етап е представяне на конкурсните материали – до 22 март за първата сесия и до 1 май за втората сесия, в електронен вид на адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net. Ако писмените работи се изпращат на хартиен носител, те трябва да бъдат до адрес: Философско-исторически факултет – Деканат, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  ул. „Цар Асен” № 24, 4000 Пловдив. Трябва да бъдат включени и данни за кореспонденция: трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон.

Какво ще представлява есето?

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат ТУК:

Писмената работа трябва да бъде придружена от декларация за авторство (приложена), попълнена и подписана от автора, и достъпна на следния линк. При изпращане по електронна поща подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса, уточняват от Катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет.

1 2

Подобни статии

Top