Зрелостниците се явяват на втора матура

Над 3600 са младите хора в Пловдив, които ще държат изпита днес

Над 3600 се явяват на днешните матури в Пловдив. Вторият задължителен изпит е на предмет по избор.

Какво остава:

Утре – 4 юни, ще има втори изпит по желание на зрелостниците по биология и здравно образование, философски цикъл, английски език и история и цивилизация. На 5 юни се явяват учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация. Дните за изпита по практика пък, ще се определят от директорите на училищата.

Мерки за сигурност:

Зрелостниците трябва да носят със себе си служебни бележки и задължително документ за самоличност. И тези изпити ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични правила. Учениците трябва да носят маски или шалове, в залите ще са разположени през метър и половина; стаите ще се проветряват редовно; ще са осигурени дезинфектанти и ръкавици при нужда. Медицински лица ще посрещат на входовете на училищата; ще има и създадена специална организация на движението в сградите, където се провеждат изпитите.

Подобни статии

Top