Здраве

Благотворителен търг събира средства за Клиниката по Детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Благотворителен търг събира средства за Клиниката по Детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“

Всеки, който няма да има възможност да участва в търга, може да закупи избраната картина на начална цена преди това.

В УМБАЛ „Пловдив“ спасиха 500-ния пациент след сложна интервенция на пикочния мехур

Освен с кръглия брой операции, от клиниката по урология оповестиха, че преживяемостта при над 80% от пациентите е повече от 5 години. Имат и болен, живял 18 години след заместването.

УМБАЛ „Свети Георги“ не може да изпише пациенти,  били без роднини, които да ги приберат

Има случаи, когато пациенти, от невръстна до преклонна възраст, са оставали в различни клинични звена на УМБАЛ „Свети Георги“ за много продължителен период от време.

Top