Здраве

Ехограф от най-ново поколение открива ревматични заболявания

Ехограф от най-ново поколение открива ревматични заболявания

Пловдив е един от европейските центрове за обучение на ревматолози по мускулно-скелетна ултрасонография.

За първи път в Пловдив: 3D принтирането навлиза в денталната медицина

Тази съвременна методика новият 3D принтер ще се използва за научна работа от преподаватели и специализанти за осъвременяване на преподаването и работата на студентските научни кръжоци.

Top