Образование

Нереализираният висшист, Социалистическият човек и Бежанецът се „срещат“ на конференция в ПУ

Нереализираният висшист, Социалистическият човек и Бежанецът се „срещат“ на конференция в ПУ

Събитието събира в критически диалог екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от ФНИ, МОН) – млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет на ПУ, и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“.

ПУ "Паисий Хилендарски"

„Право и културни ценности“ обсъждат на конференция ПУ „Паисий Хилендарски“

Лекция ще изнесе и старши юридически съветник и депозитар на договорите в Унидроа (UNIDROIT – Международен институт за унифициране на частното право).

Катедра „Теология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ организира конференция, посветена на преподаването на религия

Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество.

Топ експерти от Финландия, Холандия и Белгия представят иновациите в клас

В майсторския клас се включват над 220 директори и педагогически специалисти от детски градини и училища в цялата страна.

55 кандидати се борят за шефския стол в 29 училища в Пловдив

Писменият изпит-тест за допуснатите кандидати  ще се проведе на  21.11.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Национална търговска гимназия.

Top